Konsultacije – opšte

Razgovor o vasim aktuelnim ginekoloskim pitanjima i saveti

Ginekološki pregled

Pregled  međice, vagine i grlićaa  mterice pod spekulima (instrument kojim se razmicu vaginalni zidovi ), uzimanje briseva na prisustvo patoloskih agenasa u vagini i grlicu materice, PAPA bris. Obicno se radi i bimanuelni pregled kako bi se opipala materica jajnici i jajovodi, proverila njihova pozicija, njihov međusobni odnos kao i njihov odnos prema drugim organima.

Kolposkopija

Pregled kolposkopom pod uvećanjem 6-40 puta kojim se detektiju sumnjive ćelije na malignitet. Tokom pregleda grlić materice i vaginalni zidovi se premazuju sirćetnom kiselinom i jodom , obzirom na činjenicu da se normalne ćelije drugacije ponašaju/boje u kontaktu s sircetnom kiselinom i jodom. Ta razlicitost se posmatra pod uvećanjem kolposkopa.

Ultrazvučni ginekološki pregled

Pregled organa male karlice pomocu ultrazvucnog aparata. Kod devojcica koje nisu imale odnose izvodi se ultrazvucnom sondom preko stomaka, a nakon prvog odnosa vaginalnom sondom.Tim pregledom se gledaju strukture materice, jajnika i jajovoda, detektuje postojanje mioma, cista, promena na jajnicima, prosirenost jajovoda, detektuje trudnoć…

Elektrokoagulacija PVU

Popularno spaljivanje ranica na grliću materice za koje je utvrđeno da nisu prekanceroze .

Biopsija PVU

Uzimanje uzorka tkiva sa sumnjivog dela grlića materice i slanje na patohistološki pregled.

Leetz loop

Uklanjanje dela tkiva sa povrsine grlića materice i delimično kanala grlića materice omčom kroz koju prolazi niskovoltažna struja ili radiotalasi, cime se ujedno vrsi i koagulacija presecenog tkiva  te nije potrebno postavljanje šavova. Spada u dijagnosticko-terapijske metode.

Frakcionirana ekspl. kiretaža ECC

Uzimanje uzorkaiz kanala grlica materice i iz matericne supljine i slanje na patohistolosku analizu- Dijagnosticko terapijska metoda.

Polipektomija PVU

Uklanjanje polima koji se nalazi na grliucu materice, dobijen mazterijal se salje na patohistoloski pregled.

Skidanje kondilomatoznih izraštaja sp. i un.

Uklanjanje kondiloma na vulvi , oko anusa i u vagini.

Incizija bartolinijeve žlezde

Zasecanje i otvaranje Bartolinijeve žlezde koja je uvećana, bolna  i inflamirana, cime se omogući dreniranje sadrzaja i otklanja zapaljenski proces uz adekvatnu antibiotsku terapiju.

Toaleta vagine

Ispiranje vagine antiseptilom u ginekoloskom položaju pod spekulima

Toaleta vagine sa Gynofotrt vag. Krema

Gore opisana toaleta i aplikacija antigljivicnog krema.

Obrada rane, previjanje i konci

Ciscenje rane antiseptikom i ukoliko je potrebno ciscenje odnosno evakuacija sadrzaja, eliminacija konaca

Obrada i sutura dehiscirane rane

Rana koja se „otvorila)tj popustili su šavovi  se čisti antiseptickim sredstvima uklanja detritus i postavljaju novi šavovi pod dejstvom anestezije.

Skidanje konaca

Uklanjanje konaca u odrenjenom danu nakon operacije ili intervencije.

Aplikovanje spirale

Metoda kontracepcije. Postavlja se intrautetini uložak u materičnu šuljinju kako bi se sprečilo zatrudnjivanje.

Vađenje spirale

Eliminacija spirale iz materične šupjine usled isteka roka dejstva ili usled želje za zatrudnjivanjem.

Konsultacije – sterilitet

Razgovor o nemogućnosti para da ostvare trudnoću , smernice koje treba da slede u iznalazenju uzroka nezatrudnjivanja i rešenja utvrđenog problema.

Folikulometrija

Detekcija i merenje veličine folikula sa koga se potencijalno oslobodi zrela jajna ćelija, spremna za oplodnju.

Stimulacija ovulacije sa serijskim folikulometrijama

Neke žene nemaju spontano formiranje De Grafovog folikula i  ovulaciju te je potrebno propisivanje medikamentozne terapije  po određenoj šemi kako bi do ovulacije doslo

Priprema za inseminaciju i inseminacija.

Propisivanje terapije po šemi za stimulaciju ovulacije, obrada suprugove sperme od strane biologa. Pomoću uterusnog kaptetera ginekolog suprugovu spermu  insuflira direktno u supljinu materice i time skraćuje put speramatozoida do jajne ćelije.

Manji operativni zahvati uz asistenciju starijih, iskusnijih kolega

Miomektomije i manje cistektomije kroz rez na trbuhu.