KOLPOSKOPIJA

Pregled kolposkopom pod uvećanjem 6-40 puta kojim se detektiju sumnjive ćelije na malignitet.

EKSPERTNI ULTRAZVUK

Pregled 20-24.nedelje kojim se proverava razvoj struktura bebe detaljno po organima.

BIOPSIJA PVU

Uzimanje uzorka tkiva sa sumnjivog dela grlića materice i slanje na patohistološki pregled.

AMNIOCENTEZA

Uzimanje uzorka plodove vode standardno 16-19gn, ali u zavisnosti od metodologije pregleda dobijenog materijala.

CTG KONTROLA

Praćenje srčanih otkucaja bebe i postojanje kontrakcija, međusobni odnos ova dva parametra.

LEETZ LOOP

Uklanjanje dela tkiva sa povrsine grlića materice i delimično kanala grlića materice omčom kroz koju prolazi niskovoltažna struja ili radiotalasi

PRENATALNO SAVETOVANJE

Savetovanje o ponašanju, evenmntualnim izmenama navika, suplementaciji i postepebno uvođenje u tematiku same trudnoće.

FOLIKULOMETRIJA

Detekcija i merenje veličine folikula sa koga se potencijalno oslobodi zrela jajna ćelija, spremna za oplodnju.

2000

ZADOVOLJNE KLIJENTICE

Preko 2000 zadovoljnih klijentica je moj ponos i energija koja me ohrabruje da budem još bolja.

36

USLUGA

Raspolažem sa ogromnim znanjem, iskustvom i brojem usluga tako da bezbrižno možete da mi verujete.

115

OBUKA

Godišnje prođem oko 10 obuka i kurseva, što u Srbiji, što u inostranstvu.

200

CARSKIH REZOVA

Nazaobilazan deo mog posla su intervencije i operacije koje izvodim kada se za to ukaže potreba.

Rekli su o meni