Author: Ivana Anđić

3 active posts

HPV

HPV

Humani papiloma virus broji preko 100 podtipovavirusa, koji mogu da inficiraju kožu i sluzokožu različitih delova ljudskog tela. Ovi virusi  su razvrstani na osnovu onkogenog potencijala (potencijal da izazovu karcinom). HPV podtipovi 1-4 izazivaju virusne bradavice kože ruku i stopala, dok podtipovi 5,8,14 su nađeni u ćelijama karcinoma kože. Oko 40 podtipova HPVa izaziva infekcije […]

RANICA NA GRLIĆU MATERICE

Grlić materice je valjkasti deo materice koji spaja telo materice sa vaginom.  Cini ga vezivno tkivo sa kanalom kroz sredinu koji se proteze od unutrasnje ušća okrenutog matericnoj šupljini i spoljašnjeg ušća okrenutgo vagini. Ta površina grlića i samo spoljašnje materično ušće se naziva vaginalna porcija grlića materice. Baš ovaj deo grlića je područje preventivnih […]

RANICA NA GRLIĆU MATERICE
POROĐAJ

POROĐAJ

Porođaj je najsavršenije prirodom izdirigovan process, dolaska novog ljudskog bićana ovaj svet. Po definiciji je rađanje živog deteta preko 500g.  Zvuči neverovatno da jedno takomalo biće ima šansu da preživi uz adekvatnu medicinsku negu u visokospecijalizovanimneonatalnim centrima.