Month: January 2021

RANICA NA GRLIĆU MATERICE

RANICA NA GRLIĆU MATERICE

Grlić materice je valjkasti deo materice koji spaja telo materice sa vaginom.  Cini ga vezivno tkivo sa kanalom kroz sredinu koji se proteze od unutrasnje ušća okrenutog matericnoj šupljini i spoljašnjeg ušća okrenutgo vagini. Ta površina grlića i samo spoljašnje materično ušće se naziva vaginalna porcija grlića materice. Baš ovaj deo grlića je područje preventivnih […]

POROĐAJ

Porođaj je najsavršenije prirodom izdirigovan process, dolaska novog ljudskog bićana ovaj svet. Po definiciji je rađanje živog deteta preko 500g.  Zvuči neverovatno da jedno takomalo biće ima šansu da preživi uz adekvatnu medicinsku negu u visokospecijalizovanimneonatalnim centrima.

POROĐAJ